สุขภาพและผลประโยชน์ของพนักงาน

ในฐานะนายจ้าง คุณจำเป็นที่จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายและความต้องการด้านสุขภาพของพนักงาน ไปพร้อมๆกันกับการพยายามจัดการตามข้อกำหนดที่สามารถเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับแผนประกันกลุ่ม

สุขภาพและผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ของ AMG ทรัพยากรการให้คำปรึกษาที่เป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ และสร้างสรรค์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำในอุตสาหกรรม เราขยายช่องว่างระหว่างการจัดสวัสดิการแบบดั้งเดิมและการระดมทุนด้วยตนเอง มีการจัดสวัสดิการที่ยืดหยุ่น และจัดการโดยบุคคลที่สาม เราทำงานเป็นส่วนขยายของธุรกิจของคุณเพื่อให้บริการประกันสุขภาพที่ครบวงจร มีการให้ผลประโยชน์และการแก้ปัญหาเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับพนักงานของคุณ

ในฐานะหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงานชั้นนำ AMG Employee Benefit (สวัสดิการ / ผลประโยชน์ของพนักงาน) จะเสนอแหล่งรวบรวมศูนย์กลางสำหรับความต้องการเงินบำนาญและผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การให้บำนาญ หรือการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยไปจนถึงการบริหาร โดยจะดูแลตั้งแต่แพคเกจผลประโยชน์ที่สามารถยืดหยุ่น/เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไปจนถึงการวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง โดยเราจะให้ทั้งวคำปรึกษาและการบริการด้วย

การบริการแก้ปัญหาของเรา มีดังนี้:

การบริการที่เราให้คุณ

ทีมงานด้านสุขภาพของพนักงานและสวัสดิการพนักงานของเราสามารถช่วยคุณได้:

การตรวจสอบผลประโยชน์และดัชนีค่าที่เกี่ยวข้อง

เราจะประเมินผลประโยชน์ขององค์กรหรือข้อเสนอการจ่ายเงินชดเชยที่เกี่ยวข้องกับตลาด เราจะมีการวิเคราะห์ค่าสัมพัทธ์ การเปรียบเทียบระดับผลประโยชน์ การเปรียบเทียบการเคลม การเปรียบเทียบต้นทุน และการประเมินความเสี่ยง

ในส่วนภาคชาวต่างชาติ / ไม่ใช่ชาวต่างชาติ

การแก้ปัญหาการแข่งขันและการประหยัดต้นทุนเพื่อประโยชน์ของพนักงานชาวต่างชาติ เรามีการป้องกันที่ได้รับการปรับปรุงและปกป้องธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์

มีข้อตกลงเฉพาะระดับผู้ดูแลระบบบัญชี การคืนเงิน บัญชี การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ กลยุทธ์ผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น และการแก้ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือด้านสุขภาพและสวัสดิการสำหรับองค์กรทุกขนาด

การสำรวจตลาด

การจัดทำข้อกำหนดของแผนผลประโยชน์ / การเบี่ยงเบนในการส่งไปยังบริษัทประกันภัย รวมไปถึงมีการวิเคราะห์รายละเอียดของผลลัพธ์จากผู้ให้บริการประกันภัยทั้งหมดในรูปแบบของรายงานที่สั้นกระชับได้ใจความ พร้อมกับคำแนะนำต่างๆ

การเคลมประกัน และการวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์

มีการรายงานการเคลมประกันภัยแบบทั่วไป การวางแผนการใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผลประโยชน์ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงบรรทัดฐาน การคาดการณ์ตามแนวโน้มกระแสสังคม และกลยุทธ์การควบคุมต้นทุน