สิ่งแวดล้อม

เราให้บริการการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมสำหรับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ที่กว้างขวางของเราเกี่ยวกับตลาดสิ่งแวดล้อม เราสามารถให้บริการการจัดการความเสี่ยง พร้อมกับการวิเคราะห์รายละเอียดและการเปรียบเทียบที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าของเรา

สิ่งแวดล้อม

เมื่อสังคมของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจที่กว้างขึ้นก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ และมักจะมองไม่เห็นความเสี่ยงด้านความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานในแต่ละวัน เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ผลิต และบริษัทที่ให้บริการล้วนมีความเสี่ยงต่อปัญหาการประกันภัยความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายความรับผิดชอบโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่รวมเรื่องของมลภาวะ

การประกันภัยความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาเป็นวิธีการป้องกันธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

AMG มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยชั้นนำเฉพาะทางในด้านนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงสามารถหาวิธีแก้ปัญหาการประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความเสียหายที่ซับซ้อนหรือความเสียหายที่อาจเป็นอันตราย