พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก

เพื่อสร้างและกลายเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ประกันภัยและเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมสูงสุด ให้ความรู้ที่ดีที่สุด และมีการแก้ปัญหาทางนวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันเรามุ่งมั่นที่จะเป็นนายหน้าประกันภัยที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัยโลก

พันธกิจ

เพื่อสร้างมูลค่าของลูกค้าโดยมอบการบริการระดับมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหาความเสี่ยงและการประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งตัวบุคคลและในระดับธุรกิจ ร่วมถึงมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมืออาชีพสูงสุดในการให้บริการต่างๆ

เพื่อช่วยพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ เติบโต และสร้างความแตกต่าง

เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน มั่นคง และรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรประกันภัย โดยเราให้ความสำคัญในบทบาทของการตอบสนองความต้องการในการจัดการความเสี่ยงของลูกค้าเป็นหลัก

เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นด้วยการเพิ่มฐานลูกค้า มุ่งมั่นเพิ่มผลิตผล กำไร และให้ผลลัพธ์ของการเติบโตในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก

ที่ AMG มีค่านิยมหลักที่จะนำเราไปสู่วิสัยทัศน์ รวมถึงช่วยให้เราบรรลุภารกิจต่างๆดังนี้คือ:

นวัตกรรม

เราค้นหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอ ในการให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ต้องมีการคาดการณ์ให้ดี ต้องทำงานในเชิงรุกมากไปอีกขั้น และต้องมองหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆล่วงหน้าอยู่เสมอ

การพัฒนา

เรามีการพัฒนากลยุทธ์ มีการบริหารเวลา มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนประกันภัยที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยเราจะแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของเราสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจได้อีกด้วย

ความมีคุณธรรม

ความซื่อสัตย์และคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญของเรา เพราะเราต้องติดต่อกับลูกค้าและให้บริการกับทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเขา ความซื่อตรงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของเราในทุกขั้นตอน

ความเป็นมืออาชีพ

เราภาคภูมิใจในวิชาชีพประกันภัยและในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เรามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันภัยอย่างดี มีการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรา ทุกๆการแก้ปัญหาของเราจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะกับความต้องการโดยรวมของลูกค้าที่สุด