บริการของเรา

การเลือกการรักษาความปลอดภัยผู้ประกันตน

การตรวจสอบสถานะทางการเงินและการเปลี่ยนการจัดอันดับของบริษัทประกันภัย มีการวางโปรแกรมการประกันภัยของคุณไปยัง บริษัท ประกันภัยที่มีความปลอดภัยทางการเงิน ทุกวันนี้มีบริษัทประกันภัยเกิดขึ้นหลายแ...

Learn more

อัพเดทการเปลี่ยนแปลง

มีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการประกันภัยหรือโปรไฟล์ความเสี่ยงและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาว...

Learn more

การจัดการการเคลม

ให้การสนับสนุนการเคลม รวมถึงให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การเจรจาต่อรองกับผู้รับประกันภัย การประเมินความเสียหาย เพื่อให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรมในกรอบเวลาที่เหมาะสม แผนกเคลมของเ...

Learn more

การวางประกัน

การค้นหา บริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารับประกันภัยความเสี่ยงของคุณและรับความคุ้มครองการประกันภัยที่ครอบคลุมการแข่งขันและค่าใช้จ่ายในส่วนเบี้ยประกัน ทีม AMG เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดประกันภัย...

Learn more

การออกแบบโปรแกรมประกันภัย

พัฒนาและออกแบบโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยของคุณ บ่อยครั้งที่ลูกค้าวางประกันไว้โดยไม่เข้าใจความเสี่ยง ความเสี่ยงโดยรวม และระดับความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และความสามารถในการย...

Learn more

การระบุและการประเมินความเสี่ยง

การระบุ การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง การรักษาความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที...

Learn more