ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก ตลาดของการนำเข้าสินค้า มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว แต่ยังสามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจทางทะเล

การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรมีขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเรือและมูลค่าของอุปกรณ์ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายและการสูญเสียทั้งหมด

นอกเหนือจากการป้องกันความเสียหายทางกายภาพต่อเรือแล้ว การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรยังสามารถขยายไปสู่ความรับผิดในการชนที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับเรือ หรือความรับผิดอื่นที่เกิดการกระแทกหรือวัตถุลอยตัว การประกันภัยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเรียกค่าเสียหาย ค่าแรงของผู้เอาประกันภัย ค่าการกู้ภัย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วไป