อุบัติเหตุ / ความเสียหาย

ความรับผิดของนายจ้าง

ไม่ว่าคุณจะจ้างคนเพียงไม่กี่คนหรือทำงานเป็นทีมเป็นร้อยๆคน การปกป้องพนักงานของคุณเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นไปได้เสมอที่พนักงานจะเรียกร้องค่าเสียหายจากธุร...

Learn more

ความเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ ความรับผิดทั่วไปที่ครอบคลุมและรวมไปถึงความรับผิดต่างๆต่อรถยนต์

เจ้าของธุรกิจทุกคน มีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา การประกันภัยในส่วนของความรับผิดทั่วไปที่ครอบคลุมของเรานั้น จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องทางกฏหมายจากความ...

Learn more

กรมธรรม์ความรับผิดแบบครอบคลุมส่วนเกิน

การซื้อประกันกับเรานั้นจะครอบคลุมเกินกว่าความรับผิดทั่วไปที่ครอบคลุม โดยจะเป็นโปรแกรมความรับผิดทางรถยนต์ในราคาที่เหมาะสมทั่วไป โดยทุกวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญถึงความจำเป็นที่จะต้องซ...

Learn more

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

“อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดส่วนหนึ่งเล็กๆทำลายธุรกิจของคุณทั้งหมด” ทุกวันนี้ ผู้ส่งออกทั่วโลกต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคทุกแห่งเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตนมากขึ้น และเรียนร...

Learn more