Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/amgib.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

ทรัพย์สิน

กระบวนการออกแบบโปรแกรมของเรา ได้รวบรวมความรู้เชิงลึกของความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์ และการใช้ถ้อยคำต่างๆตามนโยบาย

ทรัพย์สิน

แม้ว่าทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ทุกแห่งจะแตกต่างกัน แต่ทรัพย์สินทุกประเภทจะมีคำนึงถึงเรื่องความเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ และการสูญเสียจากภัยพิบัติ

หากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นต่อคุณและทรัพย์สินของคุณ หากไม่มีการป้องกันที่ดี อาจทำให้คุณต้องเผชิญกับภาระทางการเงินที่สำคัญ

ที่ AMG เราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละการค้า นายหน้าประกันภัยผู้เชี่ยวชาญของเราจะสามารถช่วยคุณจัดเรียงการแก้ปัญหาประกันภัยต่าง ๆ โดยสามารถปรับโดยเฉพาะ ให้เหมาะกับความเสี่ยงของคุณอย่างดีที่สุดขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินของประกันของคุณ วิธีการใช้ และการจัดการต่างๆ

หากคุณเป็นเจ้าของหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดไหน หรือรูปแบบใด คุณต้องทำประกันทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ที่ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท รวมถึงคลังสินค้า ศูนย์การค้า และโรงงาน

นโยบายการประกันทรัพย์สินโดยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองสำหรับ: