ความเสี่ยงพิเศษ

คอลเลกชั่นส่วนตัวของลูกค้า

เมื่อคุณใช้เวลาและเงินในการสร้างคอลเลกชั่นงานศิลปะส่วนตัวหรือของสะสมอื่น ๆ คุณอาจต้องการความอุ่นใจว่าคอลเลกชันของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดี หากเกิดอะไรขึ้น ที่ AMG เราให้บริการประกันของสะสม...

Learn more

ประกันภัยสำหรับผู้ค้าอัญมณี

เมื่อคุณอยู่ในธุรกิจการผลิต การจัดจำหน่าย หรือการค้าปลีกสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น โลหะที่มีค่า หรืออัญมณี เหตุการณ์การสูญเสียอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเกิดความไม่มั่นคงทางการเ...

Learn more

การประกันภัย การลักพาตัวเรียกค่าไถ่

จำนวนของการลักพาตัวและการขู่กรรโชกทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การลักพาตัวพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงการขู่กรรโชกซึ...

Learn more

ศิลปกรรม

AMG เราจัดทำโปรแกรมประกันภัยความเสี่ยงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ รวมถึงคอลเล็กชั่นงานศิลปะส่วนบุคคล ของเก่า ตัวแทนจำหน่ายของเก่า ศิลปะและโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ บ้านประมูล และของสะสมเชิงพาณ...

Learn more

การรับรองความถูกต้องและอาชญากรรม

บริษัทต้องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินทุกปีเนื่องจากมีการก่ออาชญากรรมโดยพนักงานและมีการรายงานว่าการทุจริตทุกวันนี้มีเพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับการเติบโตของการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการโอนสิ...

Learn more

การยกเลิกกิจกรรม

เรารู้ว่ามีงานจำนวนมากที่ต้องมาเกี่ยวพันกับการวางแผนกิจกรรม นั่นเป็นสาเหตุที่คุณต้องครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมของคุณ การประกันภัยการยกเลิกกิจกรรมจ...

Learn more