การเรียกคืนสินค้า และ การปนเปื้อน

เราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างประกันภัยตามความต้องการของคุณ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ในกรณีที่มีการเคลม พวกเขาจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้การแก้ไขต่างๆเป็นไปอย่างยุติธรรมเป็นกลางที่สุด

การเรียกคืนสินค้า และ การปนเปื้อน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประมวลผล หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า คุณควรมีการประกันภัยการเรียกคืนสินค้า นโยบายการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากต้นทุนด้านการเงินและด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใด หรือมีโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงที่จำกัดอย่างไร คุณอาจพบว่ามีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาจมีราคาแพง ใช้เวลานาน และอาจทำให้แบรนด์ของคุณเสียหาย โดยในเรื่ีองของส่วนแบ่งการตลาด ภาพลักษณ์แบรนด์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เมื่อเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้น คุณจะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที

การประกันภัยการเรียกคืนสินค้า จะครอบคลุมการเชื่อมโยงต้นทุนกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุนการเรียกคืนโดยตรงมักจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนที่แท้จริงต่อธุรกิจ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีหลายรูปแบบ ดังนี้:

  • ค่าใช้จ่ายเรียกคืน: ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเรียกคืนตรวจสอบและทำลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการโฆษณา และแรงงานพิเศษ
  • ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนบุคคลที่สาม: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งประกันของคุณจะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
  • ค่าที่ปรึกษา: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาแบบวิกฤต
  • ต้นทุนทดแทน: ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและกระจายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
  • การหยุดชะงักของธุรกิจ: การสูญเสียผลกำไรและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการลดลงของยอดขาย
  • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อคืนยอดขายไปสู่ระดับก่อนเกิดเหตุการณ์ / อุบัติเหตุ; ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
    เพื่อโปรโมทแบรนด์อีกครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการรีดไถเงิน: ค่าไถ่ค่าใช้จ่ายในการเจรจา ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

AMG can offer you options on protection for a range of product risks including product contamination and general public and product liability. In the event of a claim we will work as your advocate, to get a fair resolution for your business.