การเงินและความเป็นมืออาชีพ

ความรับผิดของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการบริษัท จะต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธุรกิจและอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด แม้จะมีเจตนาที่ดีที่สุด ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้...

Learn more

การชดใช้ค่าเสียหายแบบมืออาชีพ

ในสังคมทุกวันนี้ การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทและบุคคลทั่วไป จากการฝ่าฝืนหน้าที่ของการปฏิบัติงาน ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ไ...

Learn more

การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง

ในทุกวันนี้มีการเกิดการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นและมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อการคุ้มครองการก่อการร้ายเพื่อปกป้องทรัพย์สินผลประโยชน์และหนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นด้วย ในฐานะนายหน้าของคุณ เราจะเ...

Learn more