การเคลมประกัน

ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการการเคลมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายและการสูญเสีย รวมถึงผลรวมเบี้ยประกันภัยต่างๆ เพื่อส่งรายงานการจัดการการเคลมที่ตรงเวลาและแม่นยำ นอกจากนี้ยังให้บริการการเข้าถึงระบบและกระบวนการจัดการการเคลมต่างๆที่เชื่อถือได้

การเคลมประกัน

การบริการการจัดการการเคลมแบบมืออาชีพและมีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมากับโปรแกรมการประกันภัย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม โดย AMG เราเชื่อว่าบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราคือการช่วยให้คุณทราบถึงความเสี่ยงของการสูญเสีย การป้องกันหรือการลดความเป็นไปได้ที่จะสูญเสีย และมีการจัดการข้อเรียกร้องของคุณอย่างจริงจังเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เราเชื่อมั่นในการให้บริการประกันภัยว่าในการเคลมประกันภัยต่างๆสามารถปรับแต่งได้อย่างดีและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

การให้บริการเคลมประกันภัยที่สามารถปรับแต่งได้ มีดังนี้ :

  • การทำงานเป็นทีมเพื่อนำเสนอและเจรจาข้อเรียกร้องกับผู้ให้บริการประกันภัยและรวมถึงการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
  • การจัดเรียง หรือทบทวนขั้นตอนการรายงานการสูญเสีย
  • ให้คำแนะนำและอัพเดตสถานะของการสูญเสียที่รอดำเนินการทั้งหมด
  • ให้ความช่วยเหลือในการรับช่วงสิทธิ
  • การทบทวนความสูญเสียต่างๆ